info@nao.kz
+7 7172 577 203
Іргелі және қолданбалы зерттеулер
separator мұрағат
5.01.2017
РЕСЕЙ ЖƏНЕ ҚАЗАҚСТАН ЖАЛПЫҒА ҮЗДІКСІЗ БІЛІМ БЕРУ ЖОЛЫНДА
Бұл монография қазақ жəне ресейлік зерттеушілер мен осы елдердегі үздіксіз білім беруді ұйымдастырушылардың біруақыттағы аралық халықаралық ынтымақта- стықтарының нəтижесі жəне көп жылғы бірлескен жұмысының жалғасы болып табыла- ды.
«Инклюзивті білім беру жағдайында әлеуметтік-педагогикалық қызметтегі болашақ мұғалімдерді дайындаудың ғылыми-әдіснамалық негіздері» және «Қазақстандағы инклюзивті білім беруді дамытудың теориялық-тұжырымдамалық негіздері» ғылыми жобалары
27.07.2015
«Инклюзивті білім беру жағдайында әлеуметтік-педагогикалық қызметтегі болашақ мұғалімдерді дайындаудың ғылыми-әдіснамалық негіздері» және «Қазақстандағы инклюзивті білім беруді дамытудың теориялық-тұжырымдамалық негіздері» ғылыми жобалары
Ы.Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы 2015-2017 жылдарға арналған ғылыми зерттеулерді гранттық қаржыландыру аясындағы конкурста еліміздің зияткерлік әлеуеті басымдықпен 2 жобаны ұтып алды: «Инклюзивті білім беру жағдайында әлеуметтік-педагогикалық қызметтегі болашақ мұғалімдерді…
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ БІЛІМ БЕРУ, ЭКОЛОГИЯЛЫҚ МӘДЕНИЕТ, БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІН ЖАҢАШАЛАНДЫРУ, ОҚУШЫЛАРДЫҢ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ МӘДЕНИЕТІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ МОДЕЛІ, ЭКОЛОГИЯ, ҚОРШАҒАН ОРТА
19.02.2014
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ БІЛІМ БЕРУ, ЭКОЛОГИЯЛЫҚ МӘДЕНИЕТ, БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІН ЖАҢАШАЛАНДЫРУ, ОҚУШЫЛАРДЫҢ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ МӘДЕНИЕТІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ МОДЕЛІ, ЭКОЛОГИЯ, ҚОРШАҒАН ОРТА
Мақсаты: орта білім беру жүйесін жаңашаландыру жағдайында оқушылардың экологиялық мәдениетін қалыптастыру моделін ғылыми-әдіснамалық негіздемесін және әдістемесін әзірлеу.
ОРТА БІЛІМ ЖҮЙЕСІ, АҚПАРАТТАНДЫРУ, АҚПАРАТТЫҚ-КОММУНИКАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР
19.02.2014
ОРТА БІЛІМ ЖҮЙЕСІ, АҚПАРАТТАНДЫРУ, АҚПАРАТТЫҚ-КОММУНИКАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР
Зерттеу мақсаты: орта білім беру жүйесіндегі ақпараттандыру проблемаларының теориялық, эксперименттік, қолданбалы аспектілерін және оқытудың әдіс, формалары мен құралдарының адекваттық мазмұның анықтау.
ТӘРБИЕ, РУХАНИ-АДАМГЕРШІЛІК ТӘРБИЕ, ОТБАСЫ, ОТБАСЫ ТӘРБИЕСІ, ОТБАСЫ ТӘРБИЕСІНІҢ АЙҚЫНДАУШЫЛАРЫ, ОТБАСЫ ТӘРБИЕСІНІҢ ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫ
19.02.2014
ТӘРБИЕ, РУХАНИ-АДАМГЕРШІЛІК ТӘРБИЕ, ОТБАСЫ, ОТБАСЫ ТӘРБИЕСІ, ОТБАСЫ ТӘРБИЕСІНІҢ АЙҚЫНДАУШЫЛАРЫ, ОТБАСЫ ТӘРБИЕСІНІҢ ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫ
Зерттеу мақсаты: отбасы әлеуметтік институтының тәрбиелік әлеуетін арттыру, отандық және ұлттық-мәдени дәстүрлер мен заманауи озық тәжірибелерді барынша пайдалану, адамгершілік бағыттылығын тереңдету негізінде отбасы рухани-адамгершілік тәрбиесінің мазмұны мен құрылымын жаңарту.
ҰЛТТЫҚ БІЛІКТІЛІК ЖҮЙЕСІ, ҰЛТТЫҚ БІЛІКТІЛІК ШЕҢБЕРІ, САЛАЛЫҚ БІЛІКТІЛІК ШЕҢБЕРІ, КӘСІПТІК СТАНДАРТ, ЖОҒАРЫ БІЛІМ БІЛКТІЛІГІ, ОҚУ НӘТИЖЕСІ, ҚҰЗЫРЕТ, МОДУЛЬ, МОДУЛЬДІК ОҚЫТУ, ДЕСКРИПТОРЛАР.
19.02.2014
ҰЛТТЫҚ БІЛІКТІЛІК ЖҮЙЕСІ, ҰЛТТЫҚ БІЛІКТІЛІК ШЕҢБЕРІ, САЛАЛЫҚ БІЛІКТІЛІК ШЕҢБЕРІ, КӘСІПТІК СТАНДАРТ, ЖОҒАРЫ БІЛІМ БІЛКТІЛІГІ, ОҚУ НӘТИЖЕСІ, ҚҰЗЫРЕТ, МОДУЛЬ, МОДУЛЬДІК ОҚЫТУ, ДЕСКРИПТОРЛАР.
Зерттеудің мақсаты: жоғары білім берудің еуропалық аймағына интеграциялану жағдайында Ұлттық біліктілік жүйесін құрудың ғылыми-әдіснамалық негізін анықтау.
БАЗАЛЫҚ БІЛІМ МАЗМҰНЫ, ТИПТІК ОҚУ ЖОСПАРЫ, ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ, ОРТА БІЛІМ БЕРУ
19.02.2014
БАЗАЛЫҚ БІЛІМ МАЗМҰНЫ, ТИПТІК ОҚУ ЖОСПАРЫ, ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ, ОРТА БІЛІМ БЕРУ
Зерттеу мақсаты: 12 жылдық білім беру мазмұнының ғылыми-әдіснамалық негіздерін анықтау.
КӨПТІЛДІ БІЛІМ БЕРУ, ТІЛДІК БІЛІМ БЕРУ, ТІЛДІК ЖӘНЕ ТІЛДІК ЕМЕС ПӘНДЕР, КОГНИТИВТІК-КОММУНИКАТИВТІК ТЕХНОЛОГИЯ, ОҚУЛЫҚ МАЗМҰНЫ, ТАҚЫРЫПТЫҚ МИНИМУМ, ҮШ ТІЛДІ СӨЗДІК
19.02.2014
КӨПТІЛДІ БІЛІМ БЕРУ, ТІЛДІК БІЛІМ БЕРУ, ТІЛДІК ЖӘНЕ ТІЛДІК ЕМЕС ПӘНДЕР, КОГНИТИВТІК-КОММУНИКАТИВТІК ТЕХНОЛОГИЯ, ОҚУЛЫҚ МАЗМҰНЫ, ТАҚЫРЫПТЫҚ МИНИМУМ, ҮШ ТІЛДІ СӨЗДІК
Зерттеу мақсаты: орта және жоғары мектеп жүйесінде көптілді білім беруді ғылыми-әдістемелік қамтамасыз етуді әзірлеу және негіздеу
ӘЛЕМДІК БІЛІМ  БЕРУ  КЕҢІСТІГІ, ЖОҒАРЫ БІЛІМ БЕРУ  ЖҮЙЕСІ, ИННОВАЦИЯ,  ИННОВАЦИЯЛЫҚ  МӘДЕНИЕТ, ИННОВАЦИЯЛЫҚ  БІЛІМ, ИННОВАЦИЯЛЫҚ БІЛІК, ИННОВАЦИЯЛЫҚ ҚАБІЛЕТ, ИННОВАЦИЯЛЫҚ  ҚҰНДЫЛЫҚ, КІРІГУ, ИННОВАЦИЯЛЫҚ ІС-ӘРЕКЕТ, ИННОВАЦИЯЛЫҚ  БІЛІМ БЕРУ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ
19.02.2014
ӘЛЕМДІК БІЛІМ БЕРУ КЕҢІСТІГІ, ЖОҒАРЫ БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІ, ИННОВАЦИЯ, ИННОВАЦИЯЛЫҚ МӘДЕНИЕТ, ИННОВАЦИЯЛЫҚ БІЛІМ, ИННОВАЦИЯЛЫҚ БІЛІК, ИННОВАЦИЯЛЫҚ ҚАБІЛЕТ, ИННОВАЦИЯЛЫҚ ҚҰНДЫЛЫҚ, КІРІГУ, ИННОВАЦИЯЛЫҚ ІС-ӘРЕКЕТ, ИННОВАЦИЯЛЫҚ БІЛІМ БЕРУ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ
Зерттеу мақсаты: студенттердің ииновациялық мәдениетін қалыптастырудың ғылыми-педагогикалық бастау көздерін теориялық тұрғыдан негіздеу, тұжырымдама әзірлеу, студенттердің инновациялық мәдениетін қалыптастыру шарттары мен факторларын анықтау модельдері және әдістемелері.
ИНТЕГРАЦИЯЛАНҒАН ОҚУ БІЛІМ БАҒДАРЛАМАСЫ, БАЗАЛЫҚ ПӘНДЕР, БЕЙІНДІ ПӘНДЕР
19.02.2014
ИНТЕГРАЦИЯЛАНҒАН ОҚУ БІЛІМ БАҒДАРЛАМАСЫ, БАЗАЛЫҚ ПӘНДЕР, БЕЙІНДІ ПӘНДЕР
Зерттеу мақсаты: техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі және жоғары білім берудің интеграцияланған білім беру бағдарламаларының әдістемесін жасау
БІЛІМ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ, КӘСІБИ СТАНДАРТТАР, ҰЛТТЫҚ БІЛІКТІЛІК ШЕҢБЕРІ, ДУБЛИН ДЕСКРИПТОРЛАРЫ, ҚҰЗЫРЕТТІЛІК ТҰРҒЫСЫ, МОДУЛДІК ОҚЫТУ
19.02.2014
БІЛІМ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ, КӘСІБИ СТАНДАРТТАР, ҰЛТТЫҚ БІЛІКТІЛІК ШЕҢБЕРІ, ДУБЛИН ДЕСКРИПТОРЛАРЫ, ҚҰЗЫРЕТТІЛІК ТҰРҒЫСЫ, МОДУЛДІК ОҚЫТУ
Зерттеудің мақсаты: ұлттық және халықаралық еңбек нарығында жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің бәсекеге қабілеттілігі жағдайында стандарттар мен білім беру бағдарламаларын жаңа форматта жобалаудың ғылыми-әдіснамалық негізін зерттеу.
Орта білім беру жүйесін жетілдіру жағдайында оқушылардың экологиялық мәдениетін қалыптастырудың ғылыми-әдіснамалық негіздері
19.02.2014
Орта білім беру жүйесін жетілдіру жағдайында оқушылардың экологиялық мәдениетін қалыптастырудың ғылыми-әдіснамалық негіздері
Мақсаты: Орта білім беру жүйесін жетілдіру жағдайында оқушылардың экологиялық мәдениетін қалыптастырудың әдістемесін әзірлеу және моделді ғылыми-әдіснамалық негіздеу.

бiрiншiсi алдың. 1 2 соңғысы

© Ресми сайт Ұлттық білім академиясы a. Ы.Алтынсарин
Астана қаласы, Мәңгілік Ел даңғылы ,8, "Алтын Орда" бизнес орталығы, 15-16-қабат
тел.: 8(7172) 577203