Архив файлов

11 жылдық мектептің негізгі орта білім беру деңгейінің «Өнер» білім саласы пәндерінің оқу бағдарламалары (5–9-сыныптар)

Негізгі орта білім беру деңгейі (5-9 сыныптар)
03.03.2014

11 жылдық мектептің негізгі орта білім беру деңгейінің «Жаратылыстану» білім саласы пәндерінің ОҚУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ (5–9-сыныптар)

Негізгі орта білім беру деңгейі (5-9 сыныптар)
28.02.2014

11 жылдық мектептің 1-4 сыныптарына арналған «Тіл және әдебиет» білім саласы бойынша оқу бағдарламалар

Бастауыш мектеп (1-4 сыныптар)
28.02.2014

11 жылдық мектептің 1-4 сыныптарына арналған «Адам және қоғам» білім саласы бойынша оқу бағдарламалар

Бастауыш мектеп (1-4 сыныптар)
28.02.2014

11 жылдық мектептің 1-4 сыныптарына арналған «Дене шынықтыру» пәні бойынша оқу бағдарламалары

Бастауыш мектеп (1-4 сыныптар)
28.02.2014

11 жылдық мектептің 1-4 сыныптарына арналған «Технология» білім саласы бойынша оқу бағдарламалар

Бастауыш сыныптар (1-4 сыныптар)
28.02.2014

11 жылдық мектептің 1-4 сыныптарына арналған «Математика» білім саласы бойынша оқу бағдарламалар

Бастауыш мектеп (1-4 сыныптар)
27.02.2014

11 жылдық мектептің 1-4 сыныптарына арналған «Өнер» білім саласы бойынша оқу бағдарламалары

Бастауыш мектеп (1-4 сыныптар)
27.02.2014

11 жылдық мектептің 1-4 сыныптарына арналған «Жаратылыстану» білім саласы бойынша оқу бағдарламалары

Бастауыш мектеп (1-4 сыныптар)
27.02.2014

«Қазақ тілі» екінші тіл ретінде (Т2) оқу бағдарламасы (Білім беру мазмұнын жаңарту аясында)

Бастауыш мектеп (1-5 сынып)
24.02.2014

«Қазақ тілі және әдебиеті» бірінші тіл ретінде (Т1) оқу бағдарламасы (Білім беру мазмұнын жаңарту аясында)

Бастауыш мектеп (1-5 сынып)
24.02.2014

«Әлемтану» пәні оқу бағдарламасы (Білім беру мазмұнын жаңарту аясында)

Бастауыш мектеп (1-5 сынып)
24.02.2014

бiрiншiсi 1 3 4 5 6 7 8 соңғысы